Neem vrijblijvend contact op
Bel +31 88 648 13 10
App +31650163994

Privacy Statement

Privacy Statement – Werken bij Tenzinger

 

Dit is het Privacy Statement – Werken bij Tenzinger. Dit privacy statement informeert jou over de persoonsgegevens die Tenzinger verwerkt tijdens de sollicitatieprocedure.

 

In dit privacystatement informeren wij jou over ons privacybeleid specifiek voor sollicitaties en op welke manier je je rechten kunt uitoefenen. Indien je vragen hebt of je rechten wenst uit te oefenen, kan je contact opnemen met Tenzinger: 088-6481020 of recruitment@tenzinger.com. Voor verdere informatie over het uitoefenen van je rechten, verwijzen wij je naar de informatie in dit privacystatement.

 

Doel verwerking van je persoonsgegevens:

 

Solliciteren op vacatures

Op onze website werken bij Tenzinger kan je direct solliciteren op vacatures door het sollicitatieformulier in te vullen. In het kader van je sollicitatie vraagt Tenzinger de nodige informatie op, zoals voornaam, achternaam, geslacht, woonplaats, e-mailadres, mobiel nummer, opleidingen, motivatie en CV.  Je kan ervoor kiezen een foto of video in te sturen.

 

Wij hebben jouw gegevens nodig voor:

 

 • Wervings- en selectiedoeleinden
 • Om met jou te communiceren
 • Om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert

 

Je persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden en niet verder worden verwerkt zonder jouw toestemming.

De grondslagen op basis waarvan Tenzinger de bovenstaande gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden verwerkt kunnen zijn:

 

 • Toestemming
 • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst

 

Bewaartermijnen:

De door jou aan Tenzinger verstrekte gegevens worden door Tenzinger bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien je toestemming geeft om je gegevens langer te bewaren, dan bewaart Tenzinger je gegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Het doel daarvan is om je nog eens te kunnen benaderen mochten er zich passende mogelijkheden voordoen. Kom je bij ons in dienst, dan worden je gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

 

Waar worden je gegevens bewaard?

Het systeem waar Tenzinger jouw persoonsgegevens in verwerkt, heet AFAS. Dit systeem voldoet aan de laatste beveiligingsvereisten en ook met AFAS heeft Tenzinger verwerkersafspraken gemaakt in een verwerkersovereenkomst.

 

Jouw rechten

Mocht je in de sollicitatieprocedure zitten bij Tenzinger, dan heb je de mogelijkheid om je gegevens in te zien en om ons op de hoogte te stellen indien je niet meer wilt dat je wordt benaderd door een van onze recruiters. Indien je gegevens onjuistheden bevatten, kan je ons daarnaast schriftelijk verzoeken om je gegevens aan te passen of te verwijderen. Wij verzoeken je gewijzigde gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Voor contact of verzoeken met betrekking tot het voornoemde, verwijzen wij je door naar onze contactgegevens zoals vermeld op de Werken bij website of kan je een e-mail sturen naar recruitment@tenzinger.com

 

Je hebt ondermeer de volgende rechten:

 

 • Je hebt het recht op informatie waarbij je uitleg krijgt over welke persoonsgegevens Tenzinger heeft en wat Tenzinger daarmee doet;
 • Je hebt het recht op inzage welke persoonsgegevens Tenzinger van je heeft;
 • Je hebt het recht je gegevens te laten corrigeren;
 • Het laten verwijderen van persoonsgegevens;
 • Het intrekken van je toestemming;
 • Het maken van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens.

 

Klachten – Autoriteit Persoonsgegevens

Het staat je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Je kan daarvoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen Privacy Statement
Tenzinger behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Aanpassingen zullen op de Websites worden gepubliceerd.

 

Versie: juli 2021